Categories
Finntroll Song Lyrics

Finntroll – TrollhammarenFinntroll is a folk metal band from Helsinki, Finland, active since 1997.

Bland skuggor rider en odjur
Som en svarta träd
Griper hård på en mäktig hammar
Ut för svaga kristna blod

TROLLHAMMAREN!
TROLLHAMMAREN!

Trollhammaren sveper igen!
Hugga ned, broder igen!
Hör det sista ropet
Trollhammaren är här!

TROLLHAMMAREN!

Han är inte en människa
Inte bräcklig och svag som dig
Du ska vara maktlös
Inga ögon ser din änd

TROLLHAMMAREN!
TROLLHAMMAREN!

Sedan mörkret övertog
Räds den frostens kalla fingrar
Som griper tag och förlever
Under kommande vinternatt

TROLLHAMMAREN!
TROLLHAMMAREN!
TROLLHAMMAREN!


Best effort English translation:

Among shadows rides a beast
Like a black tree
Grips hard on a powerful hammer
Out for weak Christian blood

THE TROLL HAMMER!
THE TROLL HAMMER!

The magic hammer sweeps again!
Chop down, brother again!
Hear the last cry
The magic hammer is here!

THE TROLL HAMMER!

He is not a human being
Not fragile and weak like you
You shall be powerless
No eyes see your end

THE TROLL HAMMER!
THE TROLL HAMMER!

Then the darkness took over
Fear the cold fingers of that frost
Who grabs and survives
During the coming winter night

THE TROLL HAMMER!
THE TROLL HAMMER!
THE TROLL HAMMER!


A more trustworthy English translation may appear later on – but one is not directly available at the moment. This one is partly based on machine translation.

~ Remember Kids, Sharing is Caring ~
Categories
Finntroll Song Lyrics

Finntroll – Försvinn Du Som Lyser

Finntroll is a folk metal band from Helsinki, Finland, active since 1997.

Ett skri nu ekar, midnatten vrålar
Svart ondska, himmelen målar
Brutit sig loss, sina bojor lämnat
Snart gamla onddåd hämnat

Marken skakar där ropet hörs
Allstans mord och ondskap görs
Gyttja dränker skog och berg
Svart må bli nu himmelens färg

Korp och kråka sina mat nu får
De följa stigen där döden går
Solen täcks, ej lysa mera
Den höljd är nu, med blod och lera


My Best Effort English translation from the original Swedish lyrics
(feel free to let me know if I completely messed something up)

Be Gone You Who Shines

A scream now echoes, midnight roars
Black evil, the heavens paint
Unleash yourself, leave your chains
Soon old evils are avenged

The ground shakes where the cry is heard
Everywhere murder and evil is done
Mud will drown both forest and mountain
Black shall be the color of the sky

Raven and crow now get their food
They follow the path of the dead
The sun is hidden, no more light
It is covered now, with blood and clay

~ Remember Kids, Sharing is Caring ~